بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/26
کل خالص ارزش دارائی ها 150,169,298,778,385 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,007,330 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,006,269 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,008,416 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 149,076,495

صندوق سرمایه‌گذاری ره آورد آباد مسکن

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/01/24

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك مسكن

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

ضامن نقد شوندگی:

بانك مسكن

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك مسكن

مدیران سرمایه گذاری:

آرش اميني، ندا كريميان خليفه لو، حميدرضا حداديان نيستانكي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها