بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/04/30
کل خالص ارزش دارائی ها 146,694,888,466,667 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,005,988 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,005,050 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,007,141 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 145,821,627

صندوق سرمایه‌گذاری ره آورد آباد مسکن

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/01/24

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك مسكن

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

ضامن نقد شوندگی:

بانك مسكن

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك مسكن

مدیران سرمایه گذاری:

آرش اميني، ندا كريميان خليفه لو، حميدرضا حداديان نيستانكي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها