نصب همراه صندوق fundMobileApp

تصویب صورتهای مالی سال مالی 1396

با سلام به اطلاع کلیه سرمایه گذاران می رساند صورتهای مالی حسابرسی شده 30 آذر ماه 1396 با تایید سازمان بورس به تصویب رسید