نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره 15 خرداد 97

با سلام. به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد بانک مسکن می رساند، 
سود معادل 18.5 درصد برای سررسید ۱۵ خرداد ماه 97 به حساب سرمایه گذاران واریز خواهدشد