نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره تیر ماه 97

با سلام. به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد بانک مسکن می رساند، 
سود معادل 25.5 درصد برای سررسید ۱۵ تیر ماه 97 به حساب سرمایه گذاران واریز خواهدشد