سود دوره 15مرداد97

با سلام. به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد بانک مسکن می رساند، 
سود معادل 25.7 درصد برای سررسید ۱۵مرداد ماه 97 به حساب سرمایه گذاران واریز خواهدشد