نصب همراه صندوق fundMobileApp

تصمیمات مجمع مورخ ١٨ خرداد ١٣٩٥

به اطلاع کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری ره آورد آباد مسکن می رساند، بنا به مجمع مورخ ١٨/٠٣/١٣٩٥ تصمیمات زیر با تائید سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید:
تصویب صورت‏های مالی سال مالی منتهی به ٣٠/٠٩/١٣٩٤
تغییر هزینه کارمزد متولی به " سالانه ٠.٠٠١ درصد از متوسط روازنه  ارزش خالص دارایی‏های صندوق، حداقل ٣٢٠ میلیون ریال و حداکثر ٧٠٠ میلیون ریال".