نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت سود دوره مهرماه ٩٥

با سلام. به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد بانک مسکن می رساند، 
سود معادل ٢١.٣ درصد برای سررسید ۱۵ مهر ٩٥ به حساب سرمایه گذاران واریز خواهدشد