پرداخت سود دوره مهرماه ٩٥

با سلام. به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد بانک مسکن می رساند، 
سود معادل ٢١.٣ درصد برای سررسید ۱۵ مهر ٩٥ به حساب سرمایه گذاران واریز خواهدشد