نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت سود دوره آبان ماه ٩٥

با سلام. به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد بانک مسکن می رساند، 
سود معادل ٢١.١ درصد برای سررسید ۱۵ آبان ٩٥ به حساب سرمایه گذاران واریز خواهدشد