نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره ١٥ آذر ماه ٩٥

با سلام. به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد بانک مسکن می رساند، 
سود معادل ٢٠.٨درصد برای سررسید ۱۵ آذرماه ٩٥ به حساب سرمایه گذاران واریز خواهدشد