نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت سود دوره ١٥ دی ماه ٩٥

با سلام. به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد بانک مسکن می رساند، 
سود معادل ٢٠ درصد برای سررسید ۱۵ دی ماه ٩٥ به حساب سرمایه گذاران واریز خواهدشد