نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره ١٥ بهمن ٩٥

با سلام. به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد بانک مسکن می رساند، 
سود معادل ٢٠ درصد برای سررسید ۱۵ بهمن ماه ٩٥ به حساب سرمایه گذاران واریز خواهدشد