نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره بهمن 97

با سلام ، سود دوره منتهی به 15 بهمن ماه معادل 17.8% سالیانه به حساب سرمایه گذاران محترم واریز می گردد.