نصب همراه صندوق fundMobileApp

تمدید مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق ره آورد آباد می رساند مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ 1400/04/23توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تمدید شد. صورتجلسه مجمع مربوطه  قسمت مجامع صندوق در منوی گزارشات تارنما موجود است