تایید تغییر هزینه های نرم افزار صندوق

  به اطلاع کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری ره­آورد آباد مسکن می‏رساند، بنا به مصوبه مجمع مورخ  11/03/1398و با تائید سازمان بورس و اوراق بهادار تغییر هزینه دسترسی به نرم­افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل:

1.         312.500.000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

2.         6.000 ریال بابت هرمشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال

3.         1.000 ریال بابت هر صدور یا ابطال

به تصویب رسید.