نصب همراه صندوق fundMobileApp

تایید تغییر ارکان صندوق

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم میرساند با تایید سازمان از تاریخ 01/04/98  رکن ضامن نقدشوندگی صندوق از بانک مسکن به تامین سرمایه بانک مسکن و رکن متولی از بهرادمشار به شاخص اندیشان و رکن حسابرس از شاخص اندیشان به حافظ گام تغییر یافت


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل