نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره ١٥ اسفندماه ٩٥

با سلام. به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد بانک مسکن می رساند، 
سود معادل ٢٠ درصد برای سررسید ۱۵ اسفند ماه ٩٥ به حساب سرمایه گذاران واریز خواهدشد