نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود فروردین ماه ١٣٩٦

با سلام. به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد بانک مسکن می رساند، 
سود معادل ٢٠ درصد برای سررسید ۱۵فروردین ماه٩٦ به حساب سرمایه گذاران واریز شد