نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت سود دوره ای - اصلاحیه

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري نوین بانک مسکن مي رساند،
سود تقسیم شده به سرمايه گذاران صندوق مذكور براي دوره سه ماهه منتهي به ١٥/٠٦/١٣٩٣، ١٢.٩٦% بوده است