نصب همراه صندوق fundMobileApp

نرخ سود صندوق

سود معادل 18.15٪ سالانه برای سررسید 31 روزه منتهی به 15 مرداد ماه ، امروز به حساب سرمایه گذاران محترم واریز خواهد شد.