نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره آذر98

سود معادل۱۸.۳٪ سالانه برای سررسید ۳۰ روزه منتهی به ۱۵ آذر ماه، امروز به حساب سرمایه گذاران محترم واریز  شد.