نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع تغییر کارمزد مدیر صندوق ره آورد آباد مسکن

احتراما به استحضار سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد به منظورتغییر کارمزد مدیر در روز دوشنبه مورخ 1398/10/02ساعت 13:00 در محل مدیر صندوق به آدرس بلوار آفریقا ، خ کاج آبادی پلاک 86 سالن کنفرانس برگزار شد. 

بر اساس رأی‏ گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

1-     آقای  سعید حامدی                     رئیس مجمع

2-    آقای صابرعسکرپور                  ناظر(نمایندۀ بانک مسکن)

3-     آقای جهانگیر رضائی               ناظر (نمایندۀ متولی)

4-    خانم رقیه سیاح                          دبیر مجمع

 

صورتجلسه مجمع مذکور پس از تصویب نزد سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در تارنما بارگذاری خواهد شد.