نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره دی 98

سود معادل ۲۳.۵۲٪ سالانه برای سررسید ۳۰ روزه منتهی به ۱۵ دی ماه، دیروز به حساب سرمایه گذاران محترم واریز شده است.