نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره فروردین 99

سود معادل ۲۱.۱% سالانه برای سررسید ۲۹ روزه منتهی به ۱۵ فروردین ماه، امروز به حساب سرمایه گذاران محترم واریز میگردد.