نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع اعمال سازو کار ذخیره گیری در NAV صندوق

احتراما به استحضار سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد به منظوراعمال سازوکار ذخیره گیری در NAV صندوق در روزشنبه مورخ 1398/12/24ساعت 13:00 در محل مدیر صندوق به آدرس بلوار آفریقا ، خ کاج آبادی پلاک 86 سالن کنفرانس برگزار شد. 

بر اساس رأی‏ گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

1-     آقای  سعید حامدی                     رئیس مجمع

2-    آقای مصطفی سهرابیان                 ناظر(نمایندۀ بانک مسکن)

3-     آقای جهانگیر رضائی               ناظر (نمایندۀ متولی)

4-    خانم رقیه سیاح                          دبیر مجمع

 

صورتجلسه مجمع مذکور پس از تصویب نزد سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در تارنما بارگذاری خواهد شد.