نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی98 و تعیین حسابرس

احتراما به استحضار سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد به منظورتصویب صورتهای مالی سال مالی98 و تعیین حسابرس در روز شنبه مورخ 1399/01/30ساعت 13:00 در محل مدیر صندوق به آدرس بلوار آفریقا ، خ کاج آبادی پلاک 86 سالن کنفرانس برگزار شد. 

بر اساس رأی‏ گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

1-     آقای  صابرعسکرپور                        رئیس مجمع (نماینده بانک مسکن)

2-    آقای سعید حامدی                             (نمایندۀ کارگزاری بانک مسکن)

3-     آقای جهانگیر رضائی                       ناظر (نمایندۀ متولی)

4-    خانم رقیه سیاح                          دبیر مجمع

 

صورتجلسه مجمع مذکور پس از تصویب نزد سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در تارنما بارگذاری خواهد شد.