نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره خرداد ماه 1399

 با سلام به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، سود معادل 20.9% سالانه برای سررسید 31 روزه منتهی به ۱۵خرداد ماه، امروز به حساب سرمایه گذاران محترم واریز میگردد.