نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع تغییر هزینه های حسابرسی و نرم افزار و تغییر نصاب های سرمایه گذاری

احتراما به استحضار سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد به منظورتغییرهزینه های حسابرسی  و نرم افزار و نیزتغییر نصاب های سرمایه گذاری در روز یکشنبه مورخ 1399/05/12ساعت 13:00 در محل مدیر صندوق به آدرس بلوار آفریقا ، خ کاج آبادی پلاک 86 سالن کنفرانس برگزار شد. 

بر اساس رأی‏ گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

1-     آقای  صابرعسکرپور                        رئیس مجمع (نماینده بانک مسکن)

2-    آقای سعید حامدی                             (نمایندۀ کارگزاری بانک مسکن)

3-     آقای جهانگیر رضائی                       ناظر (نمایندۀ متولی)

4-    خانم رقیه سیاح                          دبیر مجمع

 

صورتجلسه مجمع مذکور پس از تصویب نزد سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در تارنما بارگذاری خواهد شد.