نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره مرداد ماه 99

با سلام به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق ره آورد آباد می رساند، سود معادل22.5% سالانه برای سررسید ۳۱ روزه منتهی به ۱۵مرداد ماه، امروز به حساب سرمایه گذاران محترم واریز میگردد.