نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره شهریور 99

با سلام به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق ره آورد آباد می رساند، سود معادل19.5% سالانه برای سررسید ۳۱ روزه منتهی به ۱۵شهریور ماه،  به حساب سرمایه گذاران محترم واریز گردید.