نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع تغییر بندهایی از اساسنامه صندوق ره آورد آباد مسکن

احتراما به استحضار سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد به منظورتصمیم گیری در رابطه با تغییر بندهایی  از اساسنامه در روز شنبه مورخ 1399/11/11 ساعت 12:30 در محل مدیر صندوق به آدرس بلوار آفریقا ، خ کاج آبادی پلاک 86 سالن کنفرانس برگزار شد. 

بر اساس رأی‏ گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

1-     آقای مصطفی سهرابیان                        رئیس مجمع (نماینده بانک مسکن)

2-    آقای سیدهادی ابطحی                           ناظر مجمع  (نمایندۀ کارگزاری بانک مسکن)

3-     آقای سعید رضائی                       ناظر (نمایندۀ متولی)

4-    خانم هانیه آتش روز                        دبیر مجمع

 

صورتجلسه مجمع مذکور پس از تصویب نزد سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در تارنما بارگذاری خواهد شد.