نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع تغییر نصاب های سرمایه گذاری صندوق ره آورد آباد مسکن

احتراما به استحضار سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد به منظورتصمیم گیری در رابطه با تغییرنصاب های سرمایه گذاری در روز شنبه مورخ 1399/11/11 ساعت 13 در محل مدیر صندوق به آدرس بلوار آفریقا ، خ کاج آبادی پلاک 86 سالن کنفرانس برگزار شد. 

بر اساس رأی‏ گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

1-     آقای سیدهادی ابطحی                       رئیس مجمع (نماینده بانک مسکن)

2-    آقای مصطفی سهرابیان                     ناظر مجمع  (نمایندۀ کارگزاری بانک مسکن)

3-     آقای سعید رضائی                           ناظر (نمایندۀ متولی)

4-    خانم هانیه آتش روز                           دبیر مجمع

 

صورتجلسه مجمع مذکور پس از تصویب نزد سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در تارنما بارگذاری خواهد شد.