نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره ای

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن می رساند، سود تقسیم شده به سرمايه گذاران برای دوره سه ماهه منتهی به ١٣٩٢/٠٩/١٥، ٣٢.٦٦% بوده است.