پرداخت سود دوره ای

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن می رساند، سود تقسیم شده به سرمايه گذاران برای دوره سه ماهه منتهی به ١٥/٠٦/١٣٩٣، ٢٠% بوده است.