نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره دی ماه 96

با سلام.سود معادل 18.8 درصد برای سررسید 15 دی ماه  به حساب سرمایه گذاران واریز شد.