نصب همراه صندوق fundMobileApp

دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری

1) مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن در سراسر کشور 2) همراه داشتن اصل شناسنامه و اصل کارت کارت ملی 3) تکمیل فرم دو صفحه ای احراز هویت که توسط شعبه ارائه می-گردد 4) انتظار جهت تکمیل فرآیند احراز هویت از طرف مدیر صندوق(معمولا دو تا سه روز کاری زمان خواهد برد) 5) ایجاد پروفایل کاربری از طریق سایت www.maskanfund.ir (توسط مشتری) 6) واریز وجه از طریق درگاه اینترنتی در روزهایی که امکان ثبت صدور فراهم هست( اطلاع رسانی از طریق پروفایل کاربری و کانل اطلاع رسانی صندوق و شعبات صورت می-گیرد) 7) دریافت گواهی سرمایه گذاری سه روز کاری بعد از واریز وجه از طریق پروفایل کاربری

دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری

1) ابطال از طریق پنل کاربری و ثبت تعداد واحدها جهت ابطال 2) ابطال از طریق مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن، تکمیل فرم درخواست ابطال، ثبت درخواست توسط کاربر شعبه و تحویل رسید ثبت ابطال لازم به ذکر است، مبلغ اسمی واحدها(مبلغ یک میلیون ریال) دو روز کاری بعد از ثبت درخواست ابطال به حساب سرمایه گذار وازیز و سود واحدها روز سوم واریز خواهد شد.

حساب‌های بانکی

کلية دريافت‌ها و پرداخت‌هاي صندوق شامل وجوه حاصل از پذيره‌نويسي اوليه و صدور واحد‌هاي سرمايه‌گذاري پس از پذيره‌نويسي اوليه، وجوه پرداختي بابت ابطال واحد‌هاي سرمايه‌گذاري و خريد اوراق بهادار، وجوه حاصل از دريافت سودهاي نقدي اوراق بهادار و سپرده‌هاي بانکي و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختي به سرمايه‌گذاران و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به صندوق، منحصراً از طريق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام مي‌پذيرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولي افتتاح و کلیة پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.

ردیف نام بانک نام شعبه شماره حساب شماره شبا
1 بانک صندوق مستقل مرکزی 420200000024