لینکهای مرتبط
.
اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمايه گذاري ره آورد آباد مسکن
اعلامیه پذیره نویسی
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري ره آورد آباد مسکن
سود فروردین ماه ١٣٩٦
با سلام. به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد بانک مسکن می رساند، سود معاد ...
ادامه ...

سود دوره ١٥ اسفندماه ٩٥
با سلام. به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد بانک مسکن می رساند، سود معاد ...
ادامه ...

سود دوره ١٥ بهمن ٩٥
با سلام. به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد بانک مسکن می رساند، سود معاد ...
ادامه ...

پرداخت سود دوره ١٥ دی ماه ٩٥
با سلام. به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد بانک مسکن می رساند، سود معاد ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري ره آورد آباد مسکن در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٢٤/٠١/١٣٩٢
مدیر صندوق : شركت كارگزاري بانك مسكن
متولی صندوق : موسسه حسابرسي بهراد مشار
ضامن نقد شوندگی : بانك مسكن
ضامن سودآوری : ندارد
مدیران سرمایه گذاری : ابوذر شیرزاد، سید محمد اکبرالسادات، آرش امینی
حسابرس : موسسه حسابرسي شاخص انديشان
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٠٩/٠٢/١٣٩٦)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ١٥٠,٠٥٠,٧٧٦,٤٦٦,٩٧٩
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠١٤,٠٨٠
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠١٣,٧٠٧
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠١٦,٣٩٥
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ١٤٨,٠٢١,٧٩٢