نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
سود دوره خرداد 1400 1400/03/17
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد مسکن 1400/02/29
سود دوره اردیبهشت 1400 1400/02/16
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد مسکن 1400/01/29
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد مسکن 1400/01/29
سود دوره فروردین 1400 1400/01/16
برگزاری مجمع تغییر نصاب های سرمایه گذاری صندوق ره آورد آباد مسکن 1399/12/17
سود دوره اسفند 1399 1399/12/16
برگزاری مجمع تغییر نصاب های سرمایه گذاری صندوق ره آورد آباد مسکن 1399/11/26
برگزاری مجمع تغییر بندهایی از اساسنامه صندوق ره آورد آباد مسکن 1399/11/26
سود دوره بهمن 1399 1399/11/18
سود دوره دی ماه 99 1399/10/16
سود دوره آذر ماه 1399 1399/09/16
سود آذرماه 99 1399/08/17
سود دوره مهر 99 1399/07/16
سود دوره شهریور 99 1399/06/17
سود دوره مرداد ماه 99 1399/05/16
برگزاری مجمع تغییر هزینه های حسابرسی و نرم افزار و تغییر نصاب های سرمایه گذاری 1399/05/12
سود دوره تیرماه 99 1399/04/17
سود دوره خرداد ماه 1399 1399/03/17
سود دوره اردیبهشت 99 1399/02/16
برگزاری مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی98 و تعیین حسابرس 1399/01/31
برگزاری مجمع اعمال سازو کار ذخیره گیری در NAV صندوق 1399/01/31
سود دوره فروردین 99 1399/01/16
سود دوره اسفند 98 1398/12/19
سود دوره بهمن 98 1398/11/19
سود دوره دی 98 1398/10/17
برگزاری مجمع تغییر کارمزد مدیر صندوق ره آورد آباد مسکن 1398/10/04
سود دوره آذر98 1398/09/16
نرخ سود صندوق 1398/08/18
سود دوره مهر 98 1398/07/17
سود دوره شهریور 98 1398/06/16
تایید تغییر رکن حسابرس 1398/06/09
تایید تغییر هزینه های حسابرسی 1398/06/09
نرخ سود صندوق 1398/05/16
سود دوره تیر 98 1398/04/16
تایید تغییر ارکان صندوق 1398/04/01
تایید تغییر هزینه های نرم افزار صندوق 1398/03/29
نرخ سود صندوق 1398/03/18
تاییدیه سازمان مبنی بر تصویب صورتهای مالی سال مالی 1397 1398/02/25
نرخ سود صندوق 1398/02/16
تمدید مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد 1398/02/03
سود دوره فروردین 98 1398/02/03
بیانیه سیاست گذاری صندوق صندوق 1398/01/21
سود دوره اسفند ماه 97 1397/12/18
بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق 1397/11/21
سود دوره بهمن 97 1397/11/16
گزارش پرتفوی دی ماه 97 1397/11/07
سود دوره 15 دی ماه 97 1397/10/16
سود دوره 15 آذر 97 1397/09/17
سود دوره 15آبان ماه97 1397/08/19
سود دوره 15 مهر 97 1397/07/16
سود دوره 15شهریور 97 1397/06/19
سود دوره 15مرداد97 1397/05/16
سود دوره تیر ماه 97 1397/04/16
سود دوره 15 خرداد 97 1397/03/16
تصویب صورتهای مالی سال مالی 1396 1397/02/24
سود دوره 15 اردیبهشت 97 1397/02/16
سود سررسید 15 اسفند 1396/12/16
الزامات و رویه ثبت درخواست صدور الکترونیک 1396/12/05
سود دوره بهمن ماه 96 1396/11/16
سود دوره دی ماه 96 1396/10/26
تغییر نرخ پیش بینی سود صندوق 1396/09/30
سود تیرماه 1396 1396/04/17
سود فروردین ماه ١٣٩٦ 1396/01/16
سود دوره ١٥ اسفندماه ٩٥ 1395/12/16
سود دوره ١٥ بهمن ٩٥ 1395/11/16
پرداخت سود دوره ١٥ دی ماه ٩٥ 1395/10/18
سود دوره ١٥ آذر ماه ٩٥ 1395/09/16
پرداخت سود دوره آبان ماه ٩٥ 1395/08/16
پرداخت سود دوره مهرماه ٩٥ 1395/07/17
پرداخت سود دوره ای 1395/07/04
پرداخت سود دوره ١٥ شهریور ماه ٩٥ 1395/07/04
تصمیمات مجمع مورخ ٦ شهریور ١٣٩٥ 1395/06/17
تصمیمات مجمع مورخ ١٨ خرداد ١٣٩٥ 1395/03/26
تصمیمات مجمع مورخ ٢٩/٠١/١٣٩٥ 1395/02/08
تغییرات امیدنامه ای صندوق در مجمع ٢٢ تیر ١٣٩٤ 1394/07/13
تائید و ثبت تغییرات صندوق مصوب مجمع ٢٧ اسفند ١٣٩٣ 1394/05/13
اطلاعیه ١٢٠٣٠٠٤٤ - ١٣٩٤/٠١/١٦ 1394/01/24
پرداخت سود دوره ای- اصلاحیه 1393/12/23
پرداخت سود دوره ای - اصلاحیه 1393/12/23
اصلاحیه سود پرداخت شده 1393/12/17
پرداخت سود دوره ای 1393/12/17
پرداخت سود دوره ای 1393/09/18
آگهی برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن 1393/08/11
پرداخت سود دوره ای 1393/06/17
تغییرات صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن 1393/04/22
سود دوره ای 1392/09/17
سود دوره ای 1392/06/18
افتتاح شعبه جدید شرکت تامین سرمایه نوین 1392/06/05
پرداخت سود دوره ای 1392/03/20