نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره مهر 98

سود معادل ۱۹٪ سالانه برای سررسید ۳۱ روزه منتهی به ۱۵ مهر ماه، دیروز به حساب سرمایه گذاران محترم واریز  شد.