نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری ره آورد آباد مسکن در تاریخ 1392/01/24 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییرات امیدنامه مجمع 1400/01/25
تغییرات امیدنامه 17 اسفند 1399
تغییرات امیدنامه 11 بهمن 1399
تغییرات امیدنامه 12 مرداد 1399
تغییرات امیدنامه 2 دی 1398
تغییرات امیدنامه منتهی به 31 شهریور 98
(1)تغییرات امیدنامه برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1395
تغییرات_امیدنامه_منتهی_به_31خرداد
تغییرات امیدنامه منتهی به 31 شهریور 96
تغییرات امیدنامه منتهی به 31 خرداد 97
تغییرات امیدنامه منتهی به 30 اسفند96
تغییرات امیدنامه منتهی به 30 آذر 1396
تغییرات امیدنامه برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1395
تغییرات امیدنامه برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1394
تغییرات امیدنامه